Internet Explorer advarsel

Hovsa!

Det ser ud til, at du besøger Erhvervsliv Trekanten i browseren Internet Explorer. Da Microsoft har valgt at lukke ned for den fortsatte udvikling af Internet Explorer, og i stedet anbefaler Microsoft Edge, gør vi det samme. Vi henviser derfor til Microsoft Edge, Google Chrome eller Safari, som alle supporteres.

De tre browsere er standard på hhv. Windows-, Chromebook- og Mac-computere, og kan derudover installeres helt gratis.

- Der kan hurtigt gå juristeri i at lave en virksomhed, fandt vi ud af. Vi vil gerne gøre det tillidsbaseret, siger Thomas Juhl Olesen, der er medstifter af it-virksomheden Arkimentum, der har hentet inspiration i andelstanken. Pressefoto: Torsten Beck Egebirk

Her er alle chefer og alle stemmer tæller

Farvel til chefen. Men ja tak til fællesskabet i en virksomhed. Nogenlunde sådan er scenariet for foreløbig otte garvede it-konsulenter fra hele landet, der har skabt deres egen miniudgave af en andelsvirksomhed. De er partnere i virksomheden Arkimentum, hvor de kan trække på hinanden og har hinandens ryg, og samtidig har de deres egen lille forretning, hvor de hjælper virksomheder med deres it-løsninger.

Medstifter Thomas Juhl Olesen har fundet inspiration hos blandt andet Tænketanken Demokratisk Erhverv, der har nogle af de meget store, danske virksomheder som medlemmer. Men tanken om ét medlem, én stemme kan også bruges i mindre målestok, og så har de krydret det med tanker fra bogen Unboss, som Lars Kolind og Jacob Bøtter skrev for cirka 10 år siden.

I øvrigt er demokratiske virksomheder et begreb, som vi måske vil se mere til de kommende år. I regeringsgrundlaget, der kom på plads lige inden nytår, er demokratiske virksomheder nævnt i afsnittet med "Vækst".

Ambitionen er, at SVM-regeringen skal følge op på anbefalingerne fra ekspertarbejdsgruppen arbejde med demokratiske virksomheder.

Eksperterne, der afleverede rapporten i Erhvervsministeriet, hæftede sig ved, at en lang række danske virksomheder inden for den nærmeste fremtid står over for et generationsskifte, og her kan medarbejderejede selskaber være ”et reelt og ligeværdigt alternativ til et salg til for eksempel en udenlandsk kapitalfond”.

Og selv om der er registreret cirka 20.000 demokratiske virksomheder i Danmark, blandt andet nogle af de største virksomheder, så pegede arbejdsgruppens rapport også på, at der er et begrænset kendskab til demokratiske virksomheder blandt iværksættere, når de skal vælge virksomhedsform.

God læsning

Billede af Henrik Kruse
Billede af skribentens underskrift Henrik Kruse Erhvervsjournalist
- Målet har fra starten været at lave en transparent, partnerdrevet, andelsbaseret virksomhed, hvor alle er lige. Det er én mand og én stemme. Det skal være helt fladt, og vi skal ikke samle penge til en samlet kasse, siger Thomas Juhl Olesen, der er medstifter af Arkimentum. Pressefoto: Torsten Beck Egebirk

It-firma har fjernet hierarkiet og kører med demokratiske afstemninger

Hvornår har du sidst prøvet at stemme om, hvilken vej I skal gå i virksomheden? Hos Arkimentum er det et af de redskaber, de bruger, når de sætter retningen. It-virksomheden er grundlagt af otte it-konsulenter, der vil arbejde i et fladt hierarki.

Firmaet blev grundlagt med målet om at skabe en tillidsbaseret forretningsmodel inspireret af ideen om et kooperativ, hvor hvert medlem har en stemme og arbejder sammen mod fælles mål. 

Der er ingen direktører eller ledere hos Arkimentum, og partnerne tilbyder deres egne input og færdigheder, når det er nødvendigt, såsom at opdatere firmaets hjemmeside.

- Målet har fra starten været at lave en transparent, partnerdrevet, andelsbaseret virksomhed, hvor alle er lige. Det er én mand og én stemme. Det skal være helt fladt, og vi skal ikke samle penge til en samlet kasse, siger Thomas Juhl Olesen, der er medstifter Arkimentum.

Garvede it-specialister har fundet hinanden i en flad virksomhed, der trækker på andelstanken, hvor de stemmer om tingene, men samtidig har kontrollen i deres egen "butik". - Vi skal ikke beskytte en eller anden central kasse, hvor vi samler værdier i. Vi skal beskytte det fællesskab, som vi sammen skaber omkring virksomheden, det gør en forskel, siger medstifter af Arkimentum Thomas Juhl Olesen.

LEDELSE: Da de otte it-konsulenter besluttede at gå sammen for at skabe en ny it-virksomhed, konsulterede de både advokater og revisorer. Opgaven var at skabe en helt flad virksomhed, der er baseret på tillid og med inspiration fra andelstanken, hvor ét medlem har én stemme, og man løfter i flok.

- Revisorerne og advokaterne synes, at det lød helt gak. ”Det kan ikke lade sig gøre”, starter de med at sige, og de spørger undrende: ”Hvorfor vil I ikke tjene penge på det?”. Det vil vi sådan set gerne, men vi vil bare have vores løn, og ikke samle penge sammen i en virksomhed, siger Thomas Juhl Olesen, der er en af medstifterne af it-virksomheden Arkimentum, der er skabt med inspiration fra blandt andet andelstanken og begrebet demokratisk virksomhed.

Virksomheden består i dag af otte partnere, og flere er på vej ind i virksomheden. Der er ikke nogen direktør eller souschefer, men kodeordet er tillid, og partnerne byder selv ind, hvis for eksempel hjemmesiden skal opdateres.

Vi skal ikke beskytte en eller anden central kasse, hvor vi samler værdier i. Vi skal beskytte det fællesskab, som vi sammen skaber omkring virksomheden, det gør en forskel.

Thomas Juhl Olesen, medstifter af Arkimentum

Partnerne har alle været it-konsulenter i flere år, og de er alle i en position, hvor det er er kunderne, der ringer. Nogen har været i bureauer, hvor de har betalt et cut til bureauet. For nogle har det været oppe omkring 35 procent. Andre har være soloselvstændige, men fælles for dem er, at de gerne vil være sammen og hjælpe hinanden samtidig med, at de holder fast i deres egen lille ”butik”.

- Jeg var selv i et traditionelt bureau, hvor man betaler for at være med. Virksomheden blev købt af en kapitalfond, og jeg syntes, at jeg kom for langt fra det, som det handler om: at lave nogle fede løsninger for kunderne. Pludselig handlede det om profit, og det handlede om, at vi skulle være mange flere. Det syntes jeg ikke var sjovt, siger Thomas Juhl Olesen.

Alt er transparent

Sammen med en tidligere kollega begyndte han derfor at undersøge, om de kunne skabe en flad virksomhed, men hvor man samtidig kunne have hinandens ryg.

De faldt blandt andet over Tænketanken Demokratisk Erhverv, der arbejder med demokratiske virksomheder, og han læste bogen Unboss, der, som navnet fortæller, handler om at vinke farvel til cheferne.

- Målet har fra starten været at lave en transparent, partnerdrevet, andelsbaseret virksomhed, hvor alle er lige. Det er én mand og én stemme. Det skal være helt fladt, og vi skal ikke samle penge til en samlet kasse, siger Thomas Juhl Olesen.

De nuværende partnere har derfor købt sig ind i virksomheden for en symbolsk betaling, og man kan i det nuværende setup rumme 20 partnere. Virksomheden står blandt andet for bogføring og at sende regninger ud for de enkelte konsulenter.

Nogle gange er det dem, der råber højst, der bestemmer. Her bestemmer vi alle lige meget.

Thomas Juhl Olesen, medstifter af Arkimentum

Hver partner betaler et fast beløb for at være med i firmaet, men ambitionen er, at selve firmaet rammer tæt på nul hvert år, og det er op til hver partner, hvad de vil investere af ressourcer i firmaet. Og når det er lidt større ting, der skal besluttes, så er det flertallet, der bestemmer.

- Op til jul var det oppe at vende, at vi skulle flytte mødetidspunktet. Vi har et fast møde hver onsdag kl. 19.30, som nogle gerne ville flytte til fredag. Det tog ikke lang tid at gennemføre den afstemning, og alt var helt transparent, siger Thomas Juhl Olesen.

I forhold til aftaler, omsætningstal og opgaver, har man også langt det ud på den fælles platform, så alle kan se alt.

- Der er ingen, der har hemmelige aftaler, specialeaftaler eller noget i den stil. Tingene skal være 100 procent transparente. Og vi holdt i øvrigt fast i onsdag som den faste mødedag. Nogle gange er det dem, der råber højst, der bestemmer. Her bestemmer vi alle lige meget. Det er en af styrkerne ved vores selskabsform. Alle er fuldstændig lige. Når man har betalt sin flatrate, så må man jo gøre, hvad man vil. Konsulenten kan i princippet også freelance ved siden af. Det blander vi os ikke i, siger Thomas Juhl Olesen.

Vi skal beskytte fællesskabet

Foreløbig er der otte partnere, der har "købt" ind på ideen, og da de havde tryktestet hinanden, besluttede de at gå videre for at få formalia på plads. Og det viste sig faktisk at være en større udfordring, hvor både advokater og revisorer rystede på hovedet.

- Der kan hurtigt gå juristeri i at lave en virksomhed, fandt vi ud af. Vi vil gerne gøre det tillidsbaseret. De første udkast, vi fik, siger en del om, hvordan man gør det normalt. Der var 50 sider med klausuler og detaljer og royalties og alt muligt. Men det var ikke det, vi ville. Vi vil netop ikke binde hinanden eller kunder op på klausuler. Vi vil stole på hinanden, og hvis en konsulent og et firma bliver glade for at arbejde sammen, hvorfor skal vi skal stå imellem. Det er skidt for konsulenten. Det er skidt for kunden, og det er skidt for os som virksomhed, siger Thomas Juhl Olesen.

Han forstår selvfølgelig godt, at advokaten gerne vil sætte nogle pæle i jorden, og at man i den "traditionelle" opsætning vil sikre sig, at konsulenten ikke lige pludselig løber med en attraktiv kunde. Men pointen her er, at partnerne kun skal være med, hvis de faktisk gerne vil være med og bidrage til virksomheden.

- Vi skal ikke beskytte en eller anden central kasse, hvor vi samler værdier i. Vi skal beskytte det fællesskab, som vi sammen skaber omkring virksomheden, det gør en forskel, siger Thomas Juhl Olesen.

- Og når der ikke en formel direktør, så er der heller ikke nogen, der "bosser" rundt med nogen, og det passer os rigtig godt, siger han.

Kent Rifbjerg Erichsen og Thomas Juhl Olesen (th) har været to af de drivende kræfter i etableringen af it-virksomheden Arkimentum, der har sagt farvel til chefer. Pressefoto: Torsten Beck Egebirk

Færdig med chefer: Konsulenterne har selv taget magten

It-virksomheden Arkimentum har fjernet hierarkierne, og det betyder, at partnerne føler et større medansvar for virksomheden, og nu vil de hellere lægge en ekstra indsats for at lykkes, siger medstifter.

LEDELSE: Der er ingen salgsafdeling. Der er ikke et hovedkvarter. Der er ingen kontoransatte og ingen chefer, og sådan skal det blive ved med at være. Bogholderiet er outsourcet, og stort og småt er automatiseret. Lige nu er de otte mand, og de har rammerne til at rumme 20 partnere. Og det bliver helt uden chefer.

- Jeg tror på, at hvis du sætter folk fri og følger i sporet på unboss-strategien, så bliver de også mere effektive. Virksomheden bliver mere agil. Du udvikler simpelthen forretningen, og tingene sker mere af sig selv, siger Thomas Juhl Olesen, der er medstifter af Arkimentum, som medgiver, at det kan lyde lidt hippieagtigt, at der ikke er brug for chefer.

Men medstifteren er ret sikker på, at modellen kan bruges i mange sammenhænge. Medarbejderne får et helt andet medejerskab og ansvar over for virksomheden, når man skærer cheferne ud af ligningen.

- Det gør, at folk lige går lidt længere for, at tingene skal lykkes. Hvis jeg ved, at hvis jeg knokler ekstra hårdt i morgen, så går det godt for en eller anden kapitalfond i Polen, så kan jeg godt være i tvivl om, det får mig til at knokle hårdt. Men hvis jeg ved, at det kan gå endnu bedre for vores egen virksomhed, og mine kunder bliver endnu mere glade, så kan det få mig til at knokle hårdt, siger Thomas Juhl Olesen.

De opgaver, der skal løses på virksomhedsniveau, bliver løst uden, at der er nogen, der udstikker en kommando. Og indtil videre er det et "godt spørgsmål", hvordan de sikrer sig, at det ikke er de samme, der får virksomheden til at køre.

- Det har jeg ikke noget svar på, fordi det ville være at gå på kompromis med vores egen filosofi at begynde at regulere det. Men selvfølgelig er der nogen, der laver mere end andre. Men det er nogle gode fyre, der er med, og dem, der laver mindre end andre, de ved det godt. De nævner det selv. De ved, at de skylder lidt. Men der kan være noget på hjemmefronten, eller hvad det nu måtte være, og så er det også okay, siger Thomas Juhl Olesen.

- Folk har også forskellige ressourcer efter, hvor de er i livet, så vi har ikke talt om, hvad vi gør, hvis der er én, der ikke rigtig tager fra. Men det har heller ikke været et problem endnu. Og vi vil egentlig gerne se problemer, før vi behandler dem, siger Thomas Juhl Olesen, der er glad for, at de ikke har alt skrevet ned i lange kontrakter.

- Folk har også spurgt os, hvad nu hvis der er en af jer, der bliver sur, hvad gør I så? Det ved vi ikke. Det har vi valgt ikke at regulere. Hvis man begynder at regulere alle sådan nogle ting på forhånd, så ligger der pludselig en gigantkontrakt, og der går juristeri i den. Det gavner ikke andre end de her advokater, der skal sidde og lave aftalerne, siger Thomas Juhl Olesen.

Jørgen Schou, der er medejer af blandt andet Schou Company, der har base i Kolding, blev fredag kåret som Årets Koldingborger 2022. Arkivfoto: Søren Gylling 

Kæmpe logistikcenter på vej, konferencehotel udvider, og Jørgen Schou fik fornem pris

Her får du tre udvalgte nyheder fra virksomhederne i Trekantområdet.

Hollændere bygger kæmpe logistikcenter

Hollandske investorer vil bygge et 50.000 kvadratmeter stort logistikcenter ud til den Fynske Motorvej ved Middelfart. Illustration: Prohuis Invest

Det hollandske investeringsselskab PH har købt en 100.000 kvadratmeter stor grund ved siden af Fiberline ud til Fynske Motorvej i Middelfart for at opføre et logistikcenter på 50.000 kvadratmeter.

Hollænderne har købt grunden af den jyske familie Thorning, der etablerede Fiberline-koncernen i 1979 i Sdr. Bjert ved Kolding, og nogle år senere flyttede produktionen til Middelfart. PH er et partnerskab mellem de tre hollandske selskaber, Prohuis Invest, Westpoint Beheer og Wouda Vastgoed. Jordi van der Pas fra Prohuis Invest fortæller, at man gerne vil bygge flere centre i Trekantområdet.

- Danmark er rent logistisk porten til Skandinavien, når det handler om distribution af varer. Vi har kigget på flere lokationer i landet og mener, at Middelfart er oplagt med kun en times kørsel fra Tyskland og lige ud til motorvejen, siger Jordi van der Pas. Læs mere i Fyens Stiftstidende.

Vingsted Hotel & Konferencecenter køber naboejendom

Vingsted Hotel & Konferencecenter, som er nabo til DGI i Vingsted, har nu købt ejendommen, så de kan udvide hotellet. Pressefoto: DGI

Idrætsorganisationen DGI meddelte i juni sidste år, at organisationen ønskede at flytte hovedkontoret fra Vingsted Skovvej i Vingsted til en central beliggenhed i Vejle. DGI ønsker at skabe de mest optimale rammer for en bæredygtig adfærd hos medarbejdere og gæster, lød begrundelsen.

Nu er køberen fundet, og det er Vingsted Hotel & Konferencecenter, som er nabo til stedet, der har købt ejendommen på 2200 kvadratmeter.

Marianne Kjerkegaard, der er administrerende direktør for Vingsted Hotel & Konferencecenter, glæder sig til at kunne tilføje de nye kvadratmeter til aktiviteterne.

- Vores beliggenhed midt i smukke Vejle Ådal med Bindeballestien og bøgeskov sætter nogle begrænsninger med hensyn til at få tilladelse til at bygge til og bygge nyt, derfor er købet en enestående mulighed for at udvide, siger Marianne Kjerkegaard i pressemeddelelsen. Læs mere i Vejle Amts Folkeblad.

Jørgen Schou kåret som Årets Koldingborger 2022

Jørgen Schou, der står bag blandt andet Schou Company, blev kåret som Årets Koldingborger 2022. Arkivfoto

Prisen er en af de mest prestigefyldte inden for Kolding Kommune, og fredag kunne endnu en borger inden for kommunegrænsen bryste sig af titlen som Årets Koldingborger, som Business Kolding hvert år uddeler. Prisen gik til Jørgen Schou, der blandt andet er medejer af Schou Company, der er en af landets største non-food grossister.

Hovedpersonen selv var dog forhindret i at træde op på scenen hos UC Syd for at modtage prisen. Det gjorde i stedet Gotfred Christiansen, der er administrerende direktør for Schou Company. Jørgen Schou selv var i Sydafrika og derfor med igennem på en videoforbindelse, så hele salen på UC Syd kunne se ham.

- Jeg er helt overrumplet. Jeg fik det at vide for fem minutter siden, og jeg er virkelig stolt og ydmyg. Stor tak til min familie, stor tak til de ansatte og stor tak til Kolding Kommune, som er et dejligt sted at være, sagde Jørgen Schou. Læs mere i JydskeVestkysten.